hemOm fröbergskaVillkorBlanketterKontaktStipendium

Fröbergska stiftelsen inbjuder till ansökan av kontantstipender. Inbjudan riktar sig till universitets- och högskolestuderande som uppfyller villkoren som finns på villkorssidan. Sista dag för att inkomma med en undertecknad ansökan är fredag 17 mars. Använd nedladdningsbara blanketter som finns på blankettsidan.

Gymnasiestuderande i årskurs 2 och årskurs 3 som uppfyller villkoren kan söka stipendium i under september månad.

 Carl-Peter LindénCopyright © J2A Design 2010