hemOm fröbergskaVillkorBlanketterKontaktStipendium


Våromgången för att söka stipendium för Universitets- och högskolestuderande har avslutats 15 mars. 15 studenter erhöll vardera 8 000 kronor.
Vi öppnar åter i månadsskiftet augusti/september för gymnasieelever och universitets-/högskolestuderande.
Men ...
Fröbergska Stiftelsens upphovsman Magnus Gudmundsson Fröberg föddes i Urshults socken 20 oktober 1774. 20 oktober 2024 är det alltså 250 år sedan han föddes.
Med anledning av detta jubileumsår 2024 finns det en god anledning till att manifestera detta genom inrättande av ett särskilt flitstipendium. Styrelsen har beslutat att inrätta ett särskilt flitstipendium för att stimulera den eller de avgångselever i gymnasieskolan - från någon av de uppräknade församlingarna – som på naturvetenskapligt program i Kalmar har slutbetyget med högsta meritvärdet och av styrelsen förmodas att studera vidare vid någon postgymnasial utbildnings för att skaffa sig ett kvalificerat yrke.
Beloppet fastställdes till 10 000 kronor (per elev då fler än en har lika meritvärde)
Utdelningen av detta stipendium skedde ske officiellt i samband med studentavslutningen 2024. Fyra elever på NV på Lars Kaggskolan tilldelades stipendiet 13 juni.

 Carl-Peter Lindén

Så här hanterar vi personuppgifterCopyright © J2A Design 2010