Blanketter

FRÖBERGSKA STIFTELSEN Box 924, 391 29 Kalmar, Tel: 072-5066434
Här finns villkor för att kunna söka och få stipendium samt blanketter för ansökan och studieintyg. Markera de blanketter Du behöver. Skriv ut dem på närmaste skrivare, fyll i dem och skicka in dem inom föreskriven tid till med PostNord-brev till Styrelsen för Fröbergska Stiftelsen (adressen ovan). Blanketter för gymnasiestuderande i årskurs 2 och 3 finns hos kurator på gymnasieskolorna i Kalmar och Nybro.

Blanketterna är i PDF-format så Du behöver ha gratisprogrammet Adobe Reader® installerat i Din dator för att kunna läsa och skriva ut blanketterna.

Får Du problem med nedladdning så kontakta Carl-Peter@telia.com . Villkoren för att söka stipendium hos stiftelsen kan Du även läsa direkt på hemsidan under fliken villkor.

Lämna ett svar