Stipendium

 
Nu har styrelsen för Fröbergska stiftelsen haft sammanträde och bl a beslutat att utdela
10 000 SEK vardera till åtta universitets- och högskolestuderande.
Protokollet från sammanträdet har justerats idag (24/3) och utbetalning av pengarna kommer att ske inom de närmaste dagarna.

Nästa ansökningsomgång för universitets- och högskolestuderande har stopptid måndag 19 juni. Ansökningar kan börja skickas in 1 juni.

Gymnasiestuderande i årskurs 2 och årskurs 3 som uppfyller villkoren kan söka stipendium under september månad.

Carl-Peter Lindén

Lämna ett svar